Doniczki wysokie dostępne od ręki: https://don-kwiat.pl/doniczki/doniczki-produkcyjne/doniczki-okragle-wysokie-do-roz/
A A A

Wymagania nowoczesnym szklarnią

 

 

Nowoczesność obiektu szklarniowego z technicznego punktu widzenia zależy od stopnia przydatności do produkcji. Poszcze­gólne czynniki warunkujące tę przydatność omówimy kolejno według ich znaczenia.

Światło. Jednym z podstawowych czynników, od których za­leżą wyniki produkcyjne w ogrodnictwie szklarniowym, jest zapewnienie maksymalnego wykorzystania światła dziennego, szczególnie w okresie ód jesieni do wiosny. Dlatego, też w no­woczesnych szklarniach elementy konstrukcji i instalacji — dzięki swemu rozmieszczeniu i użytemu materiałowi — możli­wie najmniej zacieniają powierzchnię uprawną.

Temperatura powietrza. W nowoczesnych obiektach szklar­niowych, niezależnie od ich wielkości, temperatura powietrza musi być regulowana automatycznie. Za pomocą regulacji ręcz­nej, stosowanej dotychczas w większości małych obiektów, nie można utrzymać żądanego poziomu temperatury* szczególnie przy częstych i znacznych wahaniach temperatury oraz nasło­necznienia.

Większość roślin uprawianych w szklarniach wymaga róż­nych temperatur w różnych fazach rozwoju, a także innej tem­peratury w dzień, a innej w nocy. Nowoczesna automatyka po­zwala dowolnie programować przebieg temperatur w ciągu doby, a także zmieniać program zależnie od wymagań roślin w danym okresie.